Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Distributie Vandaag heeft de eerste grote prijzen voor MVO uitgereikt !

Distributie Vandaag heeft aan acht ondernemingen de eerste grote prijzen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgereikt.  Een echte primeur in België! Het idee voor die nieuwe prijzen is bij de redactie van ons tijdschrift opgekomen nadat we meer dan tien jaar met dat onderwerp waren bezig geweest. We wilden eindelijk eens enkele eerlijke en verdienstelijke acties die de wereld echt kunnen veranderen in de kijker plaatsen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dateert niet van gisteren, maar het concept is slechts kort geleden buiten het professioneel kader van de
ondernemingen getreden en in onze wereld en onze dagelijkse actualiteit terecht gekomen. Het is een beloftevol concept: Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen opent de deur naar fantastische en waardevolle acties die ons leven verbeteren en ons milieu en onze planeet beschermen. Op een moment
dat overal ter wereld wetenschappers aan de alarmbel trekken, is het tijd om even stil te staan en na te denken over intelligente, altruïstische en realistische oplossingen die de op gang gebrachte
processen afremmen. De ondernemingen die de weg van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn ingeslagen, hebben dat gedaan en hebben vervolgens niet geaarzeld om zich te engageren en zich te positioneren als echte voortrekkers van verandering door middel van altruïstische acties en projecten. Want zoals de boeddhistische monnik en Franse vertaler van de dalai lama, Matthieu Ricard, het zo treffend uitdrukt in zijn boek "Pleidooi voor altruisme": het zijn wel degelijk altruïsme en welwillendheid tegenover anderen en de wereld die onze samenleving zullen redden.

En ja, het is meer dan geruststellend te weten dat er vandaag de dag wel degelijk ondernemingen bestaan die echt begaan zijn met het actief voeren van een beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en die afgezien van hun marktaandeel en hun omzet ook bezig zijn met de toekomst van de mensen en de komende generaties op onze aarde!
De eerste grote prijzen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn een eerbetoon aan en een daad van erkenning voor al die ondernemingen die - doordat ze de weg van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn ingeslagen - ook de weg van de wijsheid zijn ingeslagen en die het pad aanwijzen dat moet worden bewandeld om allemaal samen aan een betere wereld te bouwen. Wij danken hen dan ook waardig en oprecht voor hun werk, hun wilskracht en hun betrokkenheid!

Over MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een concept dat rechtstreeks verbonden is met duurzame ontwikkeling en dat in de jaren 60 is ontstaan binnen de literatuur over de sector van de ondernemingen. Het wou een antwoord geven op de steeds dringendere vragen van burgerverenigingen om meer rekening te houden met de milieu- en maatschappelijke gevolgen van de activiteiten van ondernemingen en met hun verantwoordelijkheden. Sindsdien hebben tal van onderzoekers het concept bestudeerd en hebben ze het theoretisch gedefinieerd: «Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een concept waarbij ondernemingen op vrijwillige basis de maatschappelijke, milieu- en economische bezorgdheden integreren in hun activiteiten en in hun interacties met hun ontvangende partijen.»

Het is vandaag de dag voor een onderneming die wil slagen en consumenten wil aantrekken betamelijk of zelfs verplicht om de weg van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te slaan. Het is echter wel opletten geblazen: dat engagement dient wel ernstig te worden genomen. Als een onderneming zich engageert op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt ze automatisch «transparanter» en worden haar handelingen «traceerbaarder», waardoor ze in zekere zin «kwetsbaarder» wordt in vergelijking met andere spelers en/of partners. Anderzijds zorgt haar betrokkenheid bij het milieu en/of de maatschappij ervoor dat de onderneming sympathiek overkomt bij de consumenten en dat is een zeer positief punt, aangezien heel wat mensen zeggen dat ze geen vertrouwen hebben in ondernemingen. We moeten echter wel op onze hoede zijn voor «greenwashing»: een onderneming beweert dat ze aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet, terwijl het in werkelijkheid slechts om «een likje verf» gaat! We mogen echter niet alle positieve handelingen afwijzen onder het voorwendsel dat enkele ondernemingen hun beloften niet nakomen, vooral niet omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een fantastisch concept is en dat heel wat ondernemingen zich wel aan de spelregels houden en wij daar allemaal beter van worden! Getuige daarvan zijn de ondernemingen die vandaag bekroond worden met de eerste Grote Prijzen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Toespraak van de Voorzitter

ln zijn openingstoespraak tijdens de ceremonie voor de uitreiking van de Grote Prijzen 2015 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Lucien Van Boxstael, voorzitter van het Koninklijk
Belgisch Comité voor de Distributie, eraan herinnerd dat «een onderneming als maatschappelijk verantwoordelijk wordt beschouwd als ze zichzelf in het kader van haar dagelijkse activiteiten maatschappelijke en milieudoelen oplegt die ambitieuzer zijn dan wat de wet oplegt.»  Hij benadrukte dat «sinds 2002 het tijdschrift Distributie vandaag, dat uitgegeven wordt door het KBCD regelmatig onderwerpen behandelt die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen (duurzame ontwikkeling, ethisch ondernemen, fairtrade, humanitaire acties enz.) en dat sinds 2012, elk nummer een rubriek bevat van de hand van Isabelle Wegnez, directeur van de publicaties van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie, die gewijd is aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. »

«Het in het leven roepen van de Grote Prijzen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het KBCD en zijn tijdschriften is een belangrijke gebeurtenis, vooral omwille van de grotere zichtbaarheid die die prestigieuze prijzen geven aan opmerkelijke acties die bedrijven ondernemen op het vlak van milieubescherming, de bescherming van het levenskader van bevolkingsgroepen, duurzame ontwikkeling, opleiding, ethisch ondernemen en humanitaire acties.»

  1. Winnaars 2015