De Sectoriële analyse van de grootdistributie (2010)

Het succes van elke onderneming is afhankelijk van de bekwaamheid van haar bestuurders om vier grote opdrachten met elkaar te verzoenen : haar aandeelhouders tevreden stellen, haar klanten tevreden stellen, haar personeel tevreden stellen, een echt partnership uitbouwen met haar leveranciers.

Deze viervoudige opdracht houdt in dat men rekening houdt met een groot aantal factoren waarvan de inhoud juist moet worden begrepen, oordeelkundig ingeschat en tot in de puntjes beheerst. Dat is niet gemakkelijk. De strategie van uw onderneming moet echter absoluut gefundeerd zijn op objectieve en feitelijke criteria waarin een waaier aan financiële data en specifieke marketinggegevens van uw activiteitensector zijn verwerkt, meer bepaald diegene die betrekking hebben op de ondernemingen die uw partners of concurrenten zijn.

Een dergelijke sectoriële en systematische analyse biedt u levensbelangrijke informatie voor de uitwerking, evaluatie en verfijning of herziening van uw commerciële strategie en bezorgt u onmiskenbaar een competitief voordeel.

In de huidige sectoriële analyse van de grootdistributie in België vindt u vooral een synthese van de belangrijkste cijfers m.b.t. de evolutie van de consumptie en de verkoop in de detailhandel, de graad van het consumentenvertrouwen en de geboekte omzetcijfers.

De handelsoppervlakten worden hierin eveneens nauwkeurig bestudeerd, met een bepaling van de totaaloppervlakte per keten en van de gemiddelde oppervlakte per winkel, evenals de spreiding van de winkelpunten met vermelding van de minimale, maximale en gemiddelde oppervlakte en een homogeniteitsindex van het winkelpark.

De meest performante ketens kunnen makkelijk geïdentificeerd worden dankzij de analyse van de omzet per winkel, per m² en per tewerkgestelde.

Het gebruik van een Geografisch Informatiesysteem (G.I.S.) maakt de voorstelling van de winkels op kaart mogelijk. Zo wordt elke grote keten voorgesteld per provincie, met de aanduiding van haar omzet, het aantal winkels en de verkoopoppervlakte. De gebruikte kleuren maken het mogelijk de belangrijkheid van de gerealiseerde omzet onmiddellijk te herkennen.

Een nuttige analyse voor distributeurs en leveranciers.

De Sectoriële Analyse vormt een waardevolle informatiebron die bedrijfsleiders in staat stelt tijd en geld te winnen en die hen niet alleen helpt bij hun analyse van de marktvoorwaarden maar ook bij het nemen van beslissingen.

Als u distributeur bent, kan u deze informatie gebruiken om : uw concurrentiepositie te bepalen, uw strategie te herevalueren, uw stock en behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen, uw productiviteit en rentabiliteit te vergelijken met die van uw concurrenten, uw personeelskosten te vergelijken met die van uw concurrenten en uw onkosten te verminderen.

Als u leverancier bent, biedt deze informatie u meer bepaald de gelegenheid om : op preciezere wijze de opdrachten van uw verkopers en merchandisers te bepalen, nauwgezet een specifiek beleid per keten te kiezen, uw commerciële strategie te herevalueren, uw krediettermijnen en uw voorraad te verminderen, uw marges te verhogen, bij de minder winstgevende ketens de bezoektijden te verminderen.

De sector van de grootdistributie vormt hier dus het onderwerp van een diepgravende analyse per winkel en per keten en op geografisch vlak per provincie, terwijl de belangrijke feiten van het voorbije jaar het voorwerp uitmaken van commentaren. Deze analyse is ook gedetailleerd op het vlak van marketing. Ze onthult ons de marktaandelen, de groeivoeten, de koopmarges,... kortom alle noodzakelijke informatie om een goede benaderingsstrategie van de markt te bepalen. Tot slot wordt ze aangevuld met essentiële financiële informatie, zoals de diepgaande analyse van de geldmiddelen, de solvabiliteit, de rendabiliteit, de investeringen, enz.

Prijs : 1.500,00 € (exclusief BTW 6%)