Golden Archers

Het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie kent elk jaar samen met het tijdschrift Distributie Vandaag de Golden Archers toe, de prijzen voor de beste nieuwe voedings- en non-food-producten die op de Belgische markt werden geïntroduceerd. Het beeldje dat aan de winnaars wordt uitgereikt, stelt een boogschutter voor, waarbij de pijl symbool staat voor het nieuwe product dat zijn doelwit treft, met andere woorden: de verovering van de markt! (Vroeger kregen de winnaars een "Oscar").

De Golden Archers worden ten volle erkend op de Belgische markt en de producenten beschouwen een Golden Archer als een beloning voor hun inspanningen bij de lancering van een nieuw product. Dat komt voor een groot deel door de manier waarop de winnaars worden geselecteerd: de Golden Archers worden immers toegekend door een jury die is samengesteld uit distributeurs en aankopers uit de distributie en die onder de bescherming van het KBCD staat. In tegenstelling tot andere prijzen die momenteel in omloop zijn op de Belgische markt, dienen de winnaars van een Golden Archer niets te betalen om hun prijs te krijgen! Een Golden Archer kan je verdienen, maar is niet te koop! Dat maakt de intrinsieke waarde ervan uit.

Bedrijven dienen zich dus niet in te schrijven en hoeven niets te betalen: het KBCD raadpleegt rechtstreeks de aankopers en vraagt hen om te stemmen op de producten die het meest succes oogsten in hun winkels. De criteria waarmee rekening moet worden gehouden zijn de volgende: de innoverend aard van het product, het kwaliteitsniveau ervan en de roulatiesnelheid vanaf het moment dat het in de rekken terecht komt. Het product hoeft nog niet over een volledige distributie te beschikken.

Daardoor kunnen ALLE producenten deelnemen en bekroond worden, ook de kleinere, die - hoewel ze innoverend kunnen zijn - niet over voldoende middelen beschikken om zich voor wedstrijden in te schrijven waarvoor enorme bedragen worden gevraagd. Het is de uitdrukkelijke wens van het KBCD dat bij de toekenning van de prijzen iedereen over dezelfde kansen op erkenning moet beschikken: als een product innoverend en van goede kwaliteit is, op waardering bij de  consumenten kan rekenen en erg in trek is, wint het, ook al werd het ontwikkeld door een piepklein bedrijfje dat nog in zijn kinderschoenen staat!

Het KBCD wil op die manier innovatie aanmoedigen. Innovatie vormt immers een permanente uitdaging voor bedrijven. De inspanningen voor onderzoek en financiering die door de producenten worden geleverd met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, worden vaak onderschat. Dat geldt ook voor de inspanningen die de distributiebedrijven moeten leveren om die producten door de consumenten te laten ontdekken. De Golden Archers belonen die inspanningen, inspanningen die van essentieel belang zijn omdat innovatie onontbeerlijk is bij het veiligstellen van de toekomst van onze bedrijven en onze economie.

Golden Archer

Het KBCD moedigt de winnaars van een Golden Archer sterk aan om volop te profiteren van het voordeel dat de toekenning van de prijs met zich meebrengt: aan de hand van stickers op de verpakking, shelf-takers in de rekken, communicatie en dergelijke meer kunnen ze consumenten erop wijzen dat ze de prijs hebben gewonnen. Voor het logo met de kleine boogschutter kunnen de winnaars terecht op ons secretariaat. Uiteraard volkomen gratis: de prijs behoort immers toe aan het bekroonde product! (Hier tegenover een voorbeeld uit 2012: de Filet de Saxe van Weight Watchers.)