Overwegingen, woorden en ideeën voor een beter beheer van distributiebedrijven

 

Léon F. Wegnez, Directeur-generaal van het K.B.C.D.


Dit boek getuigt van de ruime ervaring van de schrijver op het lak van bedrijfsvoering en, in het bijzonder, van zijn grondige kennis inzake problemen waar managers uit de distributiesector mee geconfronteerd werden. Hij hergroepeert een bloemlezing van artikelen die hij schreef voor diverse Belgische en buitenlandse vakbladen. Ze bevatten algemene richtlijnen voor een beter bedrijfsbeheer. Origineel aan deze aanpak is de buitengewone diversiteit aan aangesneden onderwerpen, die als het ware een niet-exhaustieve mozaïek van aspecten vormt waarmee bedrijfsleiders uit de distributiesector rekening moeten houden. De opvatting van het boek nodigt ook uit tot nadenken aan de hand van termen uit het bedrijfsbeheer. 

 Réflexions