Evolutie van de winkeldiefstallen in België (2013)

Winkeldiefstallen zijn een harde realiteit voor distributiebedrijven en daarom werd 30 jaar geleden, onder het toezicht van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie, de vzw Preventie en Veiligheid opgericht, een belangrijk organisme dat zowel door de ondernemingen als door de autoriteiten wordt gewaardeerd om zijn bijdrage in de strijd tegen winkeldiefstallen. Dit gebeurt onder meer door identificatie van winkeldieven door het gebruik van gestandaardiseerde formulieren voor het vaststellen van diefstal die terbeschikking van de winkels worden gesteld. Het gecentraliseerde beheer van deze vaststellingen van diefstal laat toe om zeer gedetailleerde statistieken op te stellen die informatie geven over de te nemen maatregelen in het kader van een preventiepolitiek.

Deze studie is een diepgaande analyse van de jaarlijkse statistieken van de vijf laatste jaren (2008 - 2012). De verzamelde gegevens worden voorgesteld in talrijke tabellen en grafieken zodat de omvang van deze vorm van delinquentie beter ingeschat kan worden. Daarnaast worden de positieve of negatieve trends met betrekking tot het aantal, de vorm en de modaliteiten van diefstal in de verschillende productcategorieën toegelicht.

De volgende onderwerpen worden behandeld : de evolutie van het aantal en de waarde van de gestolen goederen per productcategorie, de vergelijking tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve evolutie van diefstallen per productcategorie, de gedetailleerde evolutie van de gemiddelde waarde van de gestolen artikelen, de evolutie van het aantal en de waarde van de diverse categorieën gestolen producten per leeftijdscategorie, de verdeling van diefstallen van diverse artikelen tussen mannen en vrouwen en per leeftijdscategorie en de evolutie van het aantal diefstallen per maand, per week, per uur, per provincie en per regio.

 Evolution des vols dans les magasins