Handelsatlasvan België

De Handelsatlas van België verzamelt een maximum aan informatie over de Belgische commerciële structuur en is in vier hoofdstukken opgedeeld : de analyse van het nationale territorium, de analyse van de vraag, de analyse van het aanbod, de analyse van de commerciële polariteiten en hun invloedssferen.

De cartografie in de analyse van het nationale territorium maakt interessante correlaties mogelijk tussen de woongebieden en de lokalisatie van de commerciële structuur.

Dankzij de analyse van de vraag kunnen de verschillende socio-economische gegevens die evenzeer elementen vormen voor de beoordeling van de markten, op kaarten gevisualiseerd worden.

De analyse van het aanbod is de hoofdbrok van de huidige atlas. Het commerciële aanbod werd bestudeerd aan de hand van de werkgelegenheid, de commerciële structuur en het aantal winkels en verkoopruimten. De zelfbedieningszaken, commerciële centra en winkelgalerijen worden afzonderlijk besproken. Dankzij de databank van het K.B.C.D. kon de uitgebreide sector van de zelfbedieningszaken met voedingswaren grondig geanalyseerd worden.

Anderzijds levert de analyse van de commerciële polariteiten en hun invloedssferen een nauwkeurig zicht op de aantrekkingskracht op commercieel vlak van de grote steden, de steden met een regionale roeping en de kleine plaatsen, zodat er verschillende commerciële polen op het nationale territorium konden geïdentificeerd worden.
 

 

Atlas commercial