Vorming

1. Seminaries

 

Deze zittingen in kleine groepen zijn bedoeld voor de opleiding van stafleden in de productie en de handel : het verkoop- en het aankoopgesprek, franchising, merchandising, diefstalbestrijding, rayonbeheer, ...

 2. Studiedagen

 

Deze studiedagen vormen een gelegenheid om op nationaal vlak de verschillende standpunten aan elkaar te toetsen. Zij worden geleid door deskundigen uit bedrijven die actief zijn in de sector die ter discussie staat en behandelen merchandising, diefstal, fysieke distributie, nieuwe technologieën en koopgedrag van de consumenten.

 3. Bedrijfsbezoeken en studiereizen

 

Er worden studiereizen georganiseerd in België en in het buitenland. Op deze reizen kunnen de meest recente toepassingen worden bekeken inzake opslag, winkelbeheer en stedebouwkundige problemen m.b.t. de handel.