Historiek en vocatie

Het Belgisch Comité voor de Distributie werd in 1954 opgericht op initiatief van verschillende vertegenwoordigers van de zakenwereld, het hoger onderwijs, diverse administraties, beroepsverenigingen van productie- en distributiebedrijven, de publiciteitssector, de middenstand, de Kamers van Koophandel en Industrie en het nationaal Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel.

Het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie werd in feite officieel opgericht om de activiteiten van het organisme dat vroeger onder dezelfde naam bestond in de schoot van het nationaal Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel, verder te ontwikkelen.

Het doel van deze Vereniging is al die jaren ongewijzigd gebleven en bestaat erin in België de productiviteit en de efficiëntie van de commerciële functie ten dienste van de consument te promoten. Zijn objectief is dus bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de nationale economie en, parallel daaraan, aan de verhoging van de levensstandaard van de bevolking.

Van bij zijn oprichting heeft het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie zich toegelegd op de studie van de distributie in al zijn facetten en de omgevingsfactoren met een eventuele invloed op zijn evolutie. Voorts heeft het zich ook gewijd aan het stimuleren van de contacten tussen ondernemingen en organisaties uit de sector van de distributie van goederen en diensten. Daarnaast heeft het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie vooral een informerende en vormende functie, getuige daarvan de organisatie van conferenties en het uitgeven van verscheidene publicaties.

Als nationaal orgaan bestudeert het K.B.C.D. de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe handelstechnieken en de economische aspecten van de distributie. Opgericht als een VZW werkt het K.B.C.D. nauw samen met de publieke sector. Zijn publicaties en bijeenkomsten worden in beide landstalen georganiseerd. Verder verwelkomt het K.B.C.D. alle soorten ondernemingen : groot, middelgroot, klein, voor massadistributie of gespecialiseerd, uit alle sectoren, food en non-food. Daardoor is het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie een geprivilegieerd overlegforum tussen producenten en distributeurs.