Winkeldiefstallen : van preventie tot repressie

Léon F. Wegnez
Directeur-generaal van K.B.C.D.

Dit boek legt de nadruk op de preventiemaatregelendie potentiële dieven moeten weerhouden om tot de daad over te gaan. Hij zet in het bijzonder de bijdrage van het personeel in de strijd tegen het gevaar dat voortvloeit uit de vele winkeldiefstallen en overvallen, en dat de veiligheid en rendabiliteit in de distributiesector bedreidt. Het is immers nodig om eens neer te schrijven hoe wij, concreet en elke dag, kunnen reageren om de plaag van de winkeldiefstallen aan te pakken. Talrijke praktische raadgevingen, die op een concrete manier illustreren hoe men de strijd tegen de winkeldiefstalen kan aanpakken. 

De te nemen voorzorgen, de uit te werken procedures, de te verwerven veiligheidsuitrusting, het uitwerken van regels voor het aanhouden van dieven, het opstellen van de nodige repressiemaatregelen, het zijn allemaal uitdagingen waar de distributiesector een antwoord moet op geven om het aandeel van de winkeldiefstallen in de onbekende derving die nefast is voor de rendabiliteit, terug te dringen. Het is eveneens nodig om regels op te stellen om de veiligheid te garanderen bij een geweldadige overval, en om tot een echt samenwerkingsverband tussen de bedrijven, in hun strijd tegen de misdaden waarvan hun personeel, klanten en hun vestigingen het slachtoffer zijn, te komen.

 

 Vols en magasins